საკონტაქტო ინფორმაცია
გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება ნიჩბოსნობას

საჭიროა 1993 ხელმოწერა

7
2000
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება ნიჩბოსნობას

სპორტის ეს სახეობა მეტნაკლებად ცნობილია მაგრამ არ ეთმობა ყურადღება მედიის მხრიდან სწორედ ესაა პრობლემა.