საკონტაქტო ინფორმაცია
გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება ნიჩბოსნობას

საჭიროა 1995 ხელმოწერა

5
2000
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება ნიჩბოსნობას

სპორტის ეს სახეობა მეტნაკლებად ცნობილია მაგრამ არ ეთმობა ყურადღება მედიის მხრიდან სწორედ ესაა პრობლემა.