საკონტაქტო ინფორმაცია
ფოთში გამოიყოს ადგილი ავტო სპორტისთვის

საჭიროა 4658 ხელმოწერა

342
5000
ადრესატი:
  • ფინანსთა სამინისტრო
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა

ფოთში გამოიყოს ადგილი ავტო სპორტისთვის

BMW CLUB GEORGIA -ფოთი

დამფუძნებელი : ზურაბ კალანდადზე

დამფუძნებელი : პაატა ხაჩიძე

დამფუძნებელი : ნონა ბარამია