საკონტაქტო ინფორმაცია
ჩვენი მხარდაჭერა ნიკა ბასილაშვილს!

საჭიროა 8657 ხელმოწერა

1343
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პროკურატურა

ჩვენი მხარდაჭერა ნიკა ბასილაშვილს!

საქართველოს კულტურის პალატის მიმართვა!!!

ძალადობა მდედრობითი სქესის მიმართ წარმოუდგენელია თუმცა, აგრეთვე მიუღებელია შანტაჟით ფულის გამოძალვა,რასაც სისხლის სამართლის კოდექსიც ითვალისწინებს! კანონი კი ყველასთვის ერთაირად უნდა აღსრულდეს!!! გვჯერა მიუკერძოებელი სასამართლო სიმართლეს სულ მალე გამოაშკარავებს!