საკონტაქტო ინფორმაცია
სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ჭიპლარის სისხლის შენახვის გადასახადი.

საჭიროა 77 ხელმოწერა

23
100
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ჭიპლარის სისხლის შენახვის გადასახადი.

ჭიპლარის ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია(გადანერგვა) ექიმებს მკურნალობის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებად მიაჩნიათ. ჭიპლარის სისხლის გამოყენებით შესაძლოა მკვდარი უჯრედების ჩანაცვლება ან დაზიანებულის აღდგენა, ამით კი არაერთი დაავადების განკურნება როგორიცაა: ლეიკემია, ლიმფომა, დიაბეტი და სხვა ონკოლოგიური, სულ 80-მდე დაავადება. თუმცა, სამწუხაროდ ყველას არ აქვს ამ შესაძლებლობით სარგებლობის საშუალება, ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან მისი დაფინანსება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჯანდაცვის სფეროში და მნიშვნელოვნად შეამცირებს დაავადებულთა რაოდენობას.