საკონტაქტო ინფორმაცია
კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პრობლემის მოგვარება

დასრულებული

2000
2000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • თბილისის მერია

კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა პრობლემის მოგვარება

სახელმწიფოს მიერ შიდა ვალად აღიარებული კოოპერატიული ბინათმშენებლობით
დაზარალებული მოსახლეობისთვის ვალის გასტუმრების წესის შემუშავება და აღიარებული ვალის გადახდა