საკონტაქტო ინფორმაცია
პიროტექნიკასთან დაკავშირებული კანონების გამკაცრება

საჭიროა 31 ხელმოწერა

69
100
ადრესატი:
  • თბილისის მერია

პიროტექნიკასთან დაკავშირებული კანონების გამკაცრება

ამ პეტიციის მიზანია საქართველოში გამკაცრდეს რეგულაციები პიროტექნიკასთან დაკავშირებით,რადგან ყოველ წელს ხშირია გამომყენებელთა დაზარალებულთა რიცხვი და სურვილი გვაქვს რომ ეს რიცხვი კიდევ არ გაიზარდოს,უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა,ახალ წელს ბავშვები უნდა ხვდებოდნენ  ჯანმრთელები რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანების გარეშე,რომლებიც გამოწვეულია პიროტექნიკის გაყიდვების და მათი აკრძალვის სისტემის გაუმართაობით ან/და ნაკლები ეფექტურობით.