საკონტაქტო ინფორმაცია
კომპლექსურები სკოლებში!

საჭიროა 4964 ხელმოწერა

36
5000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

კომპლექსურები სკოლებში!

ჩემი აზრით, ეს არის ბავშვებისთვის ზედმეტი დროის კარგვა.  ერთი საგნის, ერთი კომპლექსური საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს,  წელიწადში კი ერთმა მოსწავლემ მინიმუმ 22 კომპლექსური უნდა წეროს??? 

მითხარით, რა დრო სჭირდება კომპლექსურის  სრულყოფილად მომზადებას??? ასე უარყოფით შედეგს მივიღებთ - მოსწავლე დემოტივირებულია, ზღვა მასალის მოძიებით და უამრავი დროის ხარჯვით. აღარ უტოვებთ დროს სპორტისთვის, ფიზიკური აქტივობისთვის! და გარდა ამისა მოზარდის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა მოსაძიებელი მასალებისთვის დღე და ღამე კომპიუტერთან ჯდომა! 

არა არის საჭირო კომპლექსურები! 

პატივისცემით.


  კომპლექსურები სკოლაში! ჩემი აზრით, ეს არის ბავშვებისთვის ზედმეტი დროის კარგვა.  ერთი საგნის, ერთი კომპლექსური საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს,  წელიწადში კი ერთმა მოსწავლემ მინიმუმ 22 კომპლექსური უნდა წეროს???   მითხარით რა დრო სჭირდება კომპლექსურის  სრულყოფილად მომზადებას??? ასე უარყოფით შედეგს მივიღებთ - მოსწავლე დემოტივირებულია, ზღვა მასალის მოძიებით და უამრავი დროის ხარჯვით. აღარ უტოვებთ დროს სპორტისთვის, ფიზიკური აქტივობისთვის! ასეთი დავალებების მოსამზადებლად 24 საათი არ არის საკმარისი.  არა არის საჭირო კომპლექსურები!    პატივისცემით.

ვრცლად