საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიხსნას ფიტნეს დარბაზები

საჭიროა 1731 ხელმოწერა

1269
3000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

გაიხსნას ფიტნეს დარბაზები

მოვითხოთ სპორტ დარბაზების გახსნას. უამრავი სპორტსმენი კარგავს ფორმას და იმ დროს რომელიც შეიძლება განსავითარებლად იქნას გამოყენებული. სპორტი ის დარგია რომლის საშუალებითაც ქვეყნის წარმოჩენა შეგვიძლია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.ბევრი ახალგაზრდა სპორტსმენი ვერ ახერხებს ვარჯიშს და ეს არის დიდი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტრამვა, რადგან მოგეხსენებათ ზედმეტად აქტიური განრიგი გვაქვს. სახლში ჩაკეტვამ ამოგვაგდო გრაფიკიდან და ამ ყველაფერთან შეგუება და ჯდომა არ არის მარტივი. მოვითხოვთ გაიხსნას ფიტნეს დარბაზები რათა შევძლოთ ვარჯიში და ჩვენი ქვეყნის წინ წაწევა სპორტულ დარგში.