საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს დასახლებულ პუნქტში, ხმაურიანი და უმაყუჩო ტრანსპორტის გადაადგილება

საჭიროა 1481 ხელმოწერა

19
1500
ადრესატი:
 • თბილისის მერია
 • თბილისის საკრებულო
 • საქართველოს მთავრობა
 • საქართველოს პარლამენტი
 • საქართველოს პრეზიდენტი
 • საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 • საქართველოს სახალხო დამცველი
 • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აიკრძალოს დასახლებულ პუნქტში, ხმაურიანი და უმაყუჩო ტრანსპორტის გადაადგილება

 

 • შეიქმნას კანონის ფორმა, რომელიც ერთის მხრივ აკრძალავს უმაყუჩო და ხმაურიანი ტრანსპორტის გადაადგილებას დასახლებულ პუნქტში, ხოლო მეორესმხრივ შექმნის ძლიერ კონტროლის მექანიზმს, რათა მოხდეს დროული რეაგირება;  
 • გაუმართავი და უმაყუჩო მანქანის ხმაურთან დაკავშირებით ამოქმედებული რეგუალაციების ეფექტური განხორციელებისთვის აუცილებელია დადგინდეს ავტომობილის ხმაურის დასაშვები დონე;
 • შეიქმნას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული ჯგუფი, რომელიც გაუმართავი და უმაყუჩი მანქანის ხმაურის მიმართულებით განახორციელებს საერთო კონტროლს.