საკონტაქტო ინფორმაცია
არა აუდიტორიაში სწავლებას!

დასრულებული

5193
5000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

არა აუდიტორიაში სწავლებას!

 

  ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობისა და უძრავი ქონების ქირავნობის ფასების გაზრდის გამო, რეგიონში მცხოვრები სტუდენტები მოვითხოვთ არ განახლდეს სწავლა აუდიტორიაში.

 

პატივისცემით