საკონტაქტო ინფორმაცია
1 ივნისი დასვენების დღე

საჭიროა 9986 ხელმოწერა

14
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

1 ივნისი დასვენების დღე

გამოცხადდეს 1 ივნისი დასვენების დღეთ, რათა ბავშვებმა სრულად გაატარონ ის საკუთარ მშოვლებთან ერთად მხიარულად და შინაარსიანად