საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს ქალისა და მამაკაცის ერთობა არის ოჯახი .

საჭიროა 49893 ხელმოწერა

107
50000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა

მოვითხოვ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს ქალისა და მამაკაცის ერთობა არის ოჯახი .