საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუნათლებელი ჩამოსულების უკან გაბრუნების და გაუნათლებელი თბილისელების გადასახლების შესახებ

საჭიროა 9999 ხელმოწერა

1
10000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი

გაუნათლებელი ჩამოსულების უკან გაბრუნების და გაუნათლებელი თბილისელების გადასახლების შესახებ

#თბილისითბილისელებს