საკონტაქტო ინფორმაცია
სუპერმარკეტებში დარეგულირდეს შრომის პირობები

საჭიროა 1467 ხელმოწერა

33
1500
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სუპერმარკეტებში დარეგულირდეს შრომის პირობები

ჩვენ ხშირად ვხედავთ სუპერმარკეტებში დასაქმებულ პერსონალს, რომელთაც ბეიჯზე აწერიათ პოზიცია ''მოლარე-კონსულტანტი'' , თუმცა ერთდროულად შეთავსებული აქვთ დამლაგებლის, საწყობის თანამშრომლისა და შემოსული პროდუქციის ჩამომტვირთავის მოვალეობები.
აუცილებელია, რომ აღნიშნული პრაქტიკა შეიცვალოს და დარეგულირდეს შესაბამისი კანონმდებლობით ან დასაქმებულს დაემატოს დამატებითი ანაზღაურება.