საკონტაქტო ინფორმაცია
გამაისდეს მთელი წელი!

დასრულებული

7
4
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გამაისდეს მთელი წელი!

ხალხის სახელით, მოვითხოვთ, ყველა თვე გადაკეთდეს მაისად, გარდა მაისისა, რომელიც ისედაც მაისია!