საკონტაქტო ინფორმაცია
დაწესდეს საჯარო სკოლებში სასკოლო უნიფორმების ტარება

საჭიროა 4971 ხელმოწერა

29
5000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაწესდეს საჯარო სკოლებში სასკოლო უნიფორმების ტარება

მოაწერეთ ხელი პეტიციას თუ გსურთ, რომ საჯარო სკოლებში დაინიშნოს უნიფორმები.

- საქართველო განვითარებადი ქვეყანაა, სადაც მცხოვრები ოჯახების ფინანსები ძირითადად, პირადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას ჭირდება. სიღარიბე და სოციალური უთანასწორობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა საქართველოს სკოლებში, სადაც ბავშვებს უჭირთ დაფარონ თავიანთი ეკონომიკური მდგომარეობა ტანსაცმლით, რაც თავის მხრივ ბავშვებს შორის  ბულინგის მიზეზი ხდება. მსოფლიო ქვეყნების 20%_ში უკვე მოსწავლეები უნიფორმებს ატარებენ.

მითითება: უნიფორმის დიზაინი ყველა სკოლამ თავის შინაგანაწესზე მორგებით უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა მოსწავლე ატარებს კაბას თუ შარვალს ეს მისი არჩევანი იქნება.

გთხოვთ, დაგვეხმაროთ ჩვენი იდეის განხორციელებაში.