საკონტაქტო ინფორმაცია
ცვლილებები  მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად

საჭიროა 9847 ხელმოწერა

153
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა

ცვლილებები მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად

იმ პირებს, რომლებსაც   უმაღლესი სასწავლებლის   დიპლომით მინიჭებული აქვთ პედაგოგის კვალიფიკაცია  და  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მოწყობილ  მასწავლებლის კომპედენციის დადასტურების  გამოცდაზე მოიპოვა 7 კრედიტზე მეტი (+ 1 ქულა),   შესაძლებლობა მიეცეთ მიიღონ მონაწილეობა  პედაგოგების ვაკანსიებზე  გამოცხადებულ კონკურსებში და სკოლაში მუშაობის დაწყების შემდეგ სხვადასხვა კარიეული ზრდის შესაძლებლობის გამოყენებით შეძლონ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება. 


სამოქალაქო აქტივისტი, ჟურნალისტი 

ვრცლად