საკონტაქტო ინფორმაცია
საპენსიო დანაზოგი

საჭიროა 4980 ხელმოწერა

20
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

საპენსიო დანაზოგი

საპენსიო დანაზოგი იყოს ნებაყოფლობითი ნებისმიერი პირისთვის.დემოკრატიულ საქართველოში მოქალაქეს უნდა მიეცეს თავისუფალი არჩევანის საშუალება და არა პირიქით.