საკონტაქტო ინფორმაცია
გავაუქმოთ ფეხბურთის ფედერაცია და ავკრძალოთ ეს სპორტი საქართველოში საერთოდ

საჭიროა 99995 ხელმოწერა

5
100000
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გავაუქმოთ ფეხბურთის ფედერაცია და ავკრძალოთ ეს სპორტი საქართველოში საერთოდ

ახსნა არაა საჭირო