საკონტაქტო ინფორმაცია
ხმაურიანი გადაადგილება ქალაქში

საჭიროა 4991 ხელმოწერა

9
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს სახალხო დამცველი

ხმაურიანი გადაადგილება ქალაქში

მოვითხოვთ ქალაქში აიკრძალოს სპორტული და ხმაურიანი ტრანსპორტით გადაადგილება