საკონტაქტო ინფორმაცია
გთხოვთ დაგვეხმარეთ რადგანაც გვესაჭიროება ტერიტორია , გვსურს  მოვაწყოთ საფეხბურთო ბაზა (მოედნები)

საჭიროა 4982 ხელმოწერა

18
5000
ადრესატი:
  • თბილისის საკრებულო
  • თბილისის მერია
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გთხოვთ დაგვეხმარეთ რადგანაც გვესაჭიროება ტერიტორია , გვსურს მოვაწყოთ საფეხბურთო ბაზა (მოედნები)

ვიმყოფებით  გლდანში და ვართ დროებით სხვა კლუბის ბაზაზე და სხვა კლუბის სახელიც ,მაგრამ გვსურს განვითარება ჩვენი კლუბის სახელით და ინიციატივებით...