საკონტაქტო ინფორმაცია
დაემატოს საქართველოს უნივერსიტეტებში გეიმინგის ფაკულტეტი

საჭიროა 9784 ხელმოწერა

216
10000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაემატოს საქართველოს უნივერსიტეტებში გეიმინგის ფაკულტეტი

დაემატოს საქართველოს უნივერსიტეტებში გეიმინგის ფაკულტეტი