საკონტაქტო ინფორმაცია
გასაჯაროვდეს ლუდომანთა რეესტრი

საჭიროა 9997 ხელმოწერა

3
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს პროკურატურა
  • საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
  • საქართველოს საპატრიარქო
  • საქართველოს სახალხო დამცველი
  • ფინანსთა სამინისტრო
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

გასაჯაროვდეს ლუდომანთა რეესტრი

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ირღვევა ხელშეკრულებები....

ინგრევა ოჯახები....

ხდება სუიციდი, მკვლელობა, სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება და სხვა...

კოტრდება კომპანიები ...

 

ამის მიზეზი ძალიან ხშირად ლუდომანიაა (აზარტული თამაშების დაუოკებელი წყურვილი).

 

არსებობს ლუდომანთა (აზარტულ მოთამაშეთა) რეესტრი და იგი ხელმისაწვდომია კომერციული ბანკებისათვის.

 

ეს რეესტრი უნდა იყოს საჯარო!

მე უნდა მქონდეს უფლება ვიცოდე ვინაა ჩემი კონტრაჰენტი!

მე უნდა ვიცოდე, ვის ვეხმარები გაჭირვებაში, გაჭირვებულს თუ ლუდომანთა!