საკონტაქტო ინფორმაცია
Საბანკო კრედიტების პროცენტების შემცირება

საჭიროა 987 ხელმოწერა

13
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი

Საბანკო კრედიტების პროცენტების შემცირება

Საბანკო კრედიტების პროცენტების დაკლების მოთხოვნა.... 


Საქართველოს მოქალაქე, 4შვილის დედა

ვრცლად