საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვოთ ველო ტრასები რუსთავში

საჭიროა 9980 ხელმოწერა

20
10000
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

მოვითხოვოთ ველო ტრასები რუსთავში

მოვითხოვოთ ველოტრასების შექმნა რუსთავში. ამით ჩვენ გვექნება:
- მეტად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- მეტად წყნარი და მშვიდი ქალაქი
- გაცილებით ნაკლები საგზაო დატვირთვა, ანუ ბევრად ნაკლები მანქანა და საცობი (traffic).
- ველო-ტურისტული ქალაქი
- ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- ჯანსაღი ცხოვრების რეალობა.