საკონტაქტო ინფორმაცია
შექმნილი ვითარების გამო ვითხოვთ 151-ე სკოლის მეცხრე კლასებისთვის შიდა სასკოლო გამოცდების მოხსნას, რადგანაც მოსწავლეების დიდ ნაწილს არ შეუძლია ქალაქში გადაადგილება. უმრავლესობა მონაწილეობს ქალაქის დასუფთავებაში.

დასრულებული

50
50
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შექმნილი ვითარების გამო ვითხოვთ 151-ე სკოლის მეცხრე კლასებისთვის შიდა სასკოლო გამოცდების მოხსნას, რადგანაც მოსწავლეების დიდ ნაწილს არ შეუძლია ქალაქში გადაადგილება. უმრავლესობა მონაწილეობს ქალაქის დასუფთავებაში.

შექმნილი ვითარების ფონზე მოსწავლეტა უმრავლესობა ქალაქში ვერ გადაადგილდება

და მძიმე ტრაგედიის ფონზე კონცენტრაცია არ შეუძლია სწავლაზე. ბევრ ჩვენგანს ეს ტრაგედია შეეხო და ჩვენ უმორჩილესად გთხოვთ 151-ე საჯარო სკოლაში მეცხრე კლასებსებში გამოცდების მოხსნას