საკონტაქტო ინფორმაცია
ზომიერი გამოხატული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს გაეზარდოს პენსია 100 ლაით

დასრულებული

552
100
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა

ზომიერი გამოხატული შესაძლებლობის მქონე პირებს გაეზარდოს პენსია 100 ლაით

ზომიერად  გამოხატული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს  გაეზარდოს  პენსია  100 ლარით