საკონტაქტო ინფორმაცია
შშმ პირის პენსის გაზრდა 200 ლარის ოდენობით

დასრულებული

156
50
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა

შშმ პირის პენსის გაზრდა 200 ლარის ოდენობით

შშმ პირების კატეგორიას  აქვს   პენსია 140 ლარი ინვრიდან ემატებათ 20 ლარი  მაგრამ  პენსია უნდა გათანაბრდეს და გახდეს  200 ლარი  გთხოვთ პედიციას მოაწეროთ ხელი   და გაიზიაროთ  რათა ყველამ ნახოს და მოაწეროს და შეძლოს გაზიარება