საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ გამოცდების მოხსნას

საჭიროა 124 ხელმოწერა

126
250
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მოვითხოვთ გამოცდების მოხსნას

თბილისი მე-60 საჯარო სკოლის მეათეკლასელები მოვითხოვთ შიდა სასკოლო გამოცდების მოხსნას რადგანაც ბავშვების დიდი რაოდენობა ვერ ახერხებს შეფერხებული მოძრაობის გამო სკოლაში გამოცხადებას.ასევე დიდი ნაწილი ჩართულია სტიქიით დაზარალებული ადამიანებისთვის შექმნილ საზოგადოებრივ საქმიანობაში.მადლობა წინასწარ.