საკონტაქტო ინფორმაცია
გადავარჩინოთ ონის,ისტორიული ჭიდაობის დარბაზი  დანგრევას.

საჭიროა 368 ხელმოწერა

632
1000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გადავარჩინოთ ონის,ისტორიული ჭიდაობის დარბაზი დანგრევას.

 დავდგეთ ერთად და არ დავანგრევინოთ ონის ისტორიული ჭიდაობის დარბაზი .