საკონტაქტო ინფორმაცია
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესი

საჭიროა 4987 ხელმოწერა

13
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესი

ცვლილება შევიდეს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 64-ში, კერძოდ, დღეის მდგომარეობით, ანაზღაურებადი შვებულება არის 183დან-200 დღემდე. 

შევიდეს ცვლილება და ანაზღაურებადი გახდეს 366 დღე (12 თვე)