საკონტაქტო ინფორმაცია
უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

საჭიროა 1477 ხელმოწერა

23
1500
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

ყველაზე რთულად და დაუნდობლად გასწორდა ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი, ამ ვარიანტში პროცენტულად უფრო მეტი ვარიანტი ჩაიჭრა