საკონტაქტო ინფორმაცია
ᲗᲐᲜᲐᲑᲐᲠᲘ ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲝᲑᲐ ᲫᲣᲫᲣᲡ ᲙᲘᲑᲝᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲞᲐᲪᲘᲔᲜᲢᲡ, ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲡᲐ ᲗᲣ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ

საჭიროა 1138 ხელმოწერა

4
1142
ადრესატი:
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ᲗᲐᲜᲐᲑᲐᲠᲘ ᲮᲔᲚᲛᲘᲡᲐᲬᲕᲓᲝᲛᲝᲑᲐ ᲫᲣᲫᲣᲡ ᲙᲘᲑᲝᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲞᲐᲪᲘᲔᲜᲢᲡ, ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲡᲐ ᲗᲣ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ

ხათუნა კვინტრაძე