საკონტაქტო ინფორმაცია
გამოცდების მოხსნა ან გადატანა 99_ე სკოლის მეცხრე კლასსში

დასრულებული

50
50
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გამოცდების მოხსნა ან გადატანა 99_ე სკოლის მეცხრე კლასსში

ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე მოსწავლეთა დიდი ნაწილი დემორალიზებულია და ერთხმად მოვითხოვთ სასკოლო წერების გაუქმებას ან გადატანას.