საკონტაქტო ინფორმაცია
იმ ბავშვებს რომლებმაც ჩააბარეს  3 საგანი და ვერ გადალახეს უნარებში ბარიერი უფელბა მიეცეთ  მონაწილეობა მიიღონ სკალირებაში და დაემატოთ გადამსვლელი ქულა

დასრულებული

7500
7400
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს პარლამენტი

იმ ბავშვებს რომლებმაც ჩააბარეს 3 საგანი და ვერ გადალახეს უნარებში ბარიერი უფელბა მიეცეთ მონაწილეობა მიიღონ სკალირებაში და დაემატოთ გადამსვლელი ქულა

განათლების სამინისტროს და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსს მოგმართავთ თხოვნით 

იმ ბავშვებმა რომლებმაც ჩააბარეს 3 საგანი და ვერ  გადალახეს უნარებში გათანაბრებული ქულით ბარიერი უფლება მიეცეთ  მონაწილეობა მიიღონ სკალირებაში და დაემატოთ გადამსვლელი ქულა რათა არ გაუცდეთ კიდევ 1 წელი იმ საგნის გამო რომელიც მომავალში აღარ არის სავალდებულო