საკონტაქტო ინფორმაცია
სკოლის ტექნოლოგიებით აღჭურვილობა

საჭიროა 4996 ხელმოწერა

4
5000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

სკოლის ტექნოლოგიებით აღჭურვილობა

მოგეხსენებათ , საჯარო სკოლების უმრავლესობა არ არის ტექნიკურად აღჭურვილი .მოსწავლეები პრეზენტაციის წარდგენის დროს ვერ იყენებენ თვალსაჩინოებას ან თავად უწევთ სახლიდან ლეპტოპის წამოღება , რაც იწვევს სწავლისადმი მოტივაციის დაკარგვას და ართულებს მოსწავლეების ყოველდღიურობას. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა ყველა სკოლას ქონდეს თავისი , გამართული პროექტორი და კომპიუტერი .

 


მე ვარ თამარ კაკიაშვილი , 77 კობახიძის სკოლის მოსწავლე. 5 წელი სუხიშვილების მოცეკვავე და ვიღებ მონაწილეობას ბევრ ჩელენჯებში.

ვრცლად