საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუქმდეს ან გადაიდოს სასექტემბროდ 140-ე საჯარო სკოლაში საექსტერნო გამოცდები

საჭიროა 93 ხელმოწერა

7
100
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გაუქმდეს ან გადაიდოს სასექტემბროდ 140-ე საჯარო სკოლაში საექსტერნო გამოცდები

მოვითხოვთ რომ 14ო-ე საჯარო სკოლაში გაუქმდეს ან გადაიდოს სექტემბრამდე დაგროვილი გაცდენების გამო დანიშნული გამოცდები,თბილისში ამჟამინდელი სიტუაციის გამო