საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს და დაწესდეს რეგულაციები საახალწლო პიროტექნიკასა და სხვადასხვა ასაფეთქებლებზე

საჭიროა 9594 ხელმოწერა

406
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

აიკრძალოს და დაწესდეს რეგულაციები საახალწლო პიროტექნიკასა და სხვადასხვა ასაფეთქებლებზე

ხშირია შემთხვევები, ასაფეთქებლებით  ადამიანის სხეულის დაზიანებისა, ასევე გულით დაავადებული ადამიანების ჯანმრთელობის გაუარესების, ამას გარდა ეს არაჰუმანური "გასართობი" დამანგრეველად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე.

მოვითხოვთ, აიკრძალოს და დაწესდეს რეგულაციები საახალწლო პიროტექნიკისა  და სხვადასხვა ასაფეთქებლების გაყიდვებზე, ასევე მათ უკანონოდ გამოყენებაზე დაწესდეს სანქციები.