საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ რომ, ბილეთები.ჯი-მ თანხის მაგივრად ბილეთები დააბრუნოს

საჭიროა 4993 ხელმოწერა

7
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს პროკურატურა

მოვითხოვთ რომ, ბილეთები.ჯი-მ თანხის მაგივრად ბილეთები დააბრუნოს

მოვითხოვთ რომ ბილეთები.ჯიმ იმ ადამიანებს რომლებსაც ფული ჩამოაჭრა და ბილეთი ვერ მიიღო დაუბრუნოს ბილეთები და ფული.