საკონტაქტო ინფორმაცია

საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების საყოველთაო დაზღვევა

მოცემულობა:     საქართველოში ბინებისა და სახლების აბსოლუტური უმრავლესობა კერძო საკუთრებას წარმოადგენ…

აიკრძალოს ეროვნული ნაკრების თამაშის ბილეთების ინტერნეტ საიტების მეშვეობით გაყიდვა!

ვინაიდან არცერთი ქართული საიტი მზად არ არის დიდი რაოდენობით ერთდროული მომხმარებელი მიიღოს და მოემსახ…