საკონტაქტო ინფორმაცია

მოიხსნას ირუ ხეჩანოვი ევროვიზიიდან

ჩატარდეს სხვა სამართლიანი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულიც წარადგენს საქართველოს ევროვიზიაზე.

დაწესდეს საჯარო სკოლებში სასკოლო უნიფორმების ტარება

მოაწერეთ ხელი პეტიციას თუ გსურთ, რომ საჯარო სკოლებში დაინიშნოს უნიფორმები. - საქართველო განვითარებად…

სკოლის ტექნოლოგიებით აღჭურვილობა

მოგეხსენებათ , საჯარო სკოლების უმრავლესობა არ არის ტექნიკურად აღჭურვილი .მოსწავლეები პრეზენტაციის წა…

სასმელი წყლის ცენტრალური სისტემა სოფელ ქვიშხეთს

შიდა ქართლის ულამაზეს სოფელს, ქვიშხეთს, დღემდე არ აქვს სასმელი წყლის ცენტრალიზებული სისტემა. მიუხედა…

თბილისის მეტროს გაფართოება

მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა საცობები და მოუწესრიგებელი საზოგადებრი…

თავშესაფარი უსახლკაროებს

დღემდე საქართველო დგას უსახლკაროთა პრობლემის წინაშე რომელიც გადაუჭრელი ჩანს მაგრამ ეს ასე არ არის, ხ…

საგანმანათლებლო სფეროში ცვლილებები

5 დღე გადაბმულად სწავლა ძალიან სტრესულია ბავშვისთვის და შეიძლება განუვითაროს ბევრი ფსიქიკური დარღვევ…

,,უფასო კვება საჯარო სკოლებში,,

საჯარო სკოლებში უფასო კვება       საქართველოს სკოლებისთვის მნიშნელოვანია მოსწავლეების საკვებით უზრუნ…

პეტიცია ლილოს დასახლებაში აგრარული ბაზრის ერთ სივრცეში მოქცევის თაობაზე

ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ნებისმიერი უბნისთვის აგრარული ბაზარი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს …

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება გამოცდის საფუძველზე.

2022 წელს ჩატარებული წამყვან-მენტორის პროფესიული უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე მ…