საკონტაქტო ინფორმაცია

მეტი არჩევანი მოსწავლეებს

ჩვენი მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში მოსწავლეებს შეეძლოთ(მე-10კლასიდან)აირჩიონ მათ…

,,უფასო კვება საჯარო სკოლებში,,

საჯარო სკოლებში უფასო კვება       საქართველოს სკოლებისთვის მნიშნელოვანია მოსწავლეების საკვებით უზრუნ…

პეტიცია ლილოს დასახლებაში აგრარული ბაზრის ერთ სივრცეში მოქცევის თაობაზე

ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ნებისმიერი უბნისთვის აგრარული ბაზარი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს …

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება გამოცდის საფუძველზე.

2022 წელს ჩატარებული წამყვან-მენტორის პროფესიული უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე მ…

პეტიცია ლილოს დასახლებაში საგზაო მოძრაობის ნიშნების, მწოლარე პოლიციელისა და შუქნიშნების მონტაჟის შესახებ

ყველა სახელმწიფოს ხელისუფლების უპირველესი საზრუნავი უნდა იყოს ადამიანი, მოქალაქე, რომლის უფლებებიც ა…

უკრაინაში მებრძოლი ქართველების მოქალაქეობის დასაცავად

საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განცხადეს, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლე…

სტატისტიკა

1 971 პეტიცია
1 688 915 ხელმოწერა
314 დასრულებული პეტიცია